HOME >> 北海道
北海道 Hokkaido pref.

河川をクリックすると、それぞれの河川情報が表示されます。
カスタム検索


タイラバロッド テンリュウ レッドフリップ RF622B-LK Kガイド搭載モデル 送料無料(離島別途)

タイラバロッド テンリュウ レッドフリップ RF622B-LK Kガイド搭載モデル 送料無料(離島別途)
北海道 道北
河川名 対象魚 遊魚料 管轄漁協名 遊漁期間 

朱鞠内湖

ブドカマベツ川

幌加内町

サクラマス

アメマス

イワナ、イトウ

       

忠別川

ピウケナイ沢

ユコマンベツ沢

旭川市、美瑛町

ヤマメ、イワナ

アメマス

ニジマス

       

ヤンベタップ川

大雪湖

上川町

ヤマメ、

アメマス

ニジマス

オショロコマ

       

岩尾内湖

朝日町

サクラマス

ニジマス

オショロコマ

       

天塩川

士別市

ニジマス、ヤマメ

アメマス、オショロコマ、イトウ

カラフトマス

       

風連別川

初山別村

ヤマメ、

アメマス

イワナ

       

遠別川

留萌 遠別町

ヤマメ、

アメマス

イワナ

       

徳志別川

オフンタルマナイ川

歌登町

ヤマメ、

アメマス

イワナ

ニジマス

       

頓別川

ウソタン川、十七線川

茂宇津内川、宇津内川

兵知安川、知駒内川

菊水川、郡の沢、稚宇遠川

浜頓別、中頓別町

ヤマメ

       

ポロ沼、キモマ沼

猿払村浜猿払、猿払村芦野

アメマス

イトウ

       

下エベコロベツ川

豊富町

問寒別川

中川町

イトウ

ヤマメ、

アメマス

イトウ

ヤマメ、

アメマス

       北海道 道南
河川名 対象魚 遊魚料 管轄漁協名 遊漁期間 

後志利別川

道南・長万部

アメマス、イワナ、

オショロコマ

サクラマス、ヤマメ、カラフトマス、

       

戸切地川

上磯町

アメマス、イワナ、

ヤマメ

       

知内川

チリチリ川、イデス川、

ミナゴヤ川、ツラツラ川

湯ノ川、住川

知内町

アメマス、イワナ、

ヤマメ

       

磯谷川

函館市

イワナ

       

落部川

八雲町

ヤマメ、アメマスニジマス、イワナ

       

関内川

二海郡八雲市

アメマス、

ヤマメ、イワナ

       

相沼内川

二海郡八雲市

アメマス、

ヤマメ、イワナ

       

ブウベツ川

白老町

アメマス、

ヤマメ、イワナ

       

青苗川

奥尻島

アメマス、

ヤマメ、イワナ

     

 
北海道 道東
河川名 対象魚 遊魚料 管轄漁協名 遊漁期間 

楽古川

北広島市

アメマス

ヤマメ

       

歴舟川

ヌビナイ川

大樹町

アメマス

ヤマメ、イワナ

       

トムラウシ川       

ユウトムラウシ川

カムイサンケナイ川          

新得町

オショロコマ

ニジマス

       

釧路川

タワ川

釧路市

ニジマス、ヤマメ

アメマス、オショロコマ、カラフトマス

       

磯分内川

標茶町

ヤマメ

       

チライカリベツ川

厚岸町

アメマス

ヤマメ、イトウ

       

春別川

別海町

アメマス

ヤマメ、

ニジマス

       

標津川

武佐川、俣落川、ケネカ川

モシベツ川

標津、中標津町

ニジマス、ヤマメ

アメマス、オショロコマ、イトウ

       

忠類川

イケショナイ川

標津町

ニジマス、ヤマメ

アメマス、オショロコマ、

 

標津町役場

01538-2-2131

忠類川調査有効利用事務局

01538-2-2341

   

イダシュベツ川、イワウベツ川

遠音別川、春刈古丹川

知床半島

オショロコマ

サクラマス、、カラフトマス、

       

羅臼川

羅臼

オショロコマ、カラフトマス

       

オチカバケ川

知床半島

ヤマメ

オショロコマ

       

金山川

知床半島

オショロコマ

       

チャラッセナイ川

知床半島

オショロコマ

       

ペレケ川

知床半島

オショロコマ

       

幌別川

知床半島

オショロコマ

       

イワウベツ川

知床半島

ヤマメ

オショロコマ

       

古多糠川

知床半島

ヤマメ

アメマス

オショロコマ

       

薫別川

知床半島

ヤマメ

オショロコマ

       

崎無異川

知床半島

ヤマメ

オショロコマ

       

植別川

知床半島

ヤマメ

オショロコマ

       

春苅古丹

知床半島

オショロコマ

       

知西別川

知床半島

ヤマメ

アメマス

オショロコマ

ニジマス

       

松法川

知床半島

ヤマメ

オショロコマ

       

ショウジ川

知床半島

オショロコマ

       

キキリ別川

知床半島

オショロコマ

       

ルサ川

知床半島

オショロコマ

       

シマトカリ川

マクシベツ川

斜里町

オショロコマ

       

藻琴川

網走市、東藻琴村

ヤマメ

アメマス

オショロコマ

ニジマス

       

オシラネップ川

オセウシ川

滝上町

ヤマメ

ニジマス

イワナ

       

音更川1

十勝町

ヤマメ

アメマス

オショロコマ

ニジマス

       

音更川2

十勝町

ヤマメ

アメマス

オショロコマ

ニジマス

       

渚滑川

紋別市

         

渚滑川

紋別市

         

清流川

釧路市

         北海道 道央
河川名 対象魚 遊魚料 管轄漁協名 遊漁期間 

静内川

静内町

アメマス、

ヤマメ、イワナ

       

元浦川

ショロカンベツ川

ソエマツ沢

浦河町

ヤマメ、アメマスニジマス、イワナ

オショロコマ

       

小田西川

島牧村

アメマス、

ヤマメ、イワナ

       

尻別川下流

ペンケ目国内川、昆布川

ルベシベ川、真狩川、倶登山川、ヌップリカンベツ川

ガル川、ペーペナイ川

ワカッタサップ川、噴き出し

の川、喜茂別川、オロウェン尻別川

蘭越、ニセコ、倶知安、京極

喜茂別町、真狩村

ヤマメ、アメマスニジマス、イワナ

オショロコマ、

イトウ

 

尻別川漁協

0136-57-5111

6月 1日から

10月末頃まで

 

古平川

古平町

ヤマメ

アメマス

 

古平川漁協

0135-42-2511

6月1日から

10月末頃まで

 

千歳川

鳥松川、漁川、長都川

ママチ川、紋別川

恵庭市

ニジマス、ヤマメ

アメマス、

       

浜益川

逆川、黄金沢川、滝の沢川

石狩市

ニジマス、ヤマメ

アメマス、

       

千代志別川

石狩市

ニジマス、ヤマメ

アメマス、イワナ

       

豊平川1

定山渓

         

豊平川1

定山渓

         

沙流川

日高町

         掲示板 | 漁協さま宿泊施設さまへ | Q&A | メルマガ登録 | 個人情報保護方針 | LINK | お問い合わせ


渓流王釣のおすすめです。